Arktiset
maahan-
muuttajat
AMA ry

AMAn toiminnassa on tärkeää:

kansainvälisyys,

kulttuurinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 

kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja 

työllistymisen edistäminen.

 

AMA perustettiin v.2014, yhdistys toimii Rovaniemellä ja vaikuttaa muuallakin Lapissa.

Rekisteritunnus: 212.35.

Tule mukaan ja liity jäseneksi!

Yhteinen tekeminen omassa yhdistyksessä tukee kotoutumista.

Tule mukaan!

– tutustu uusiin ihmisiin ja luo uusia verkostoja

– tee vapaaehtoistyötä, joka edistää kaikkien hyvinvointia

– vaikuta ja tuo esiin osaamistasi

– esittele tapahtumissa omaa kulttuuriasi

– tule päättämään, mitä AMAssa tehdään

#kotoutumisentukena

Tätä kaikkea voimme edistää yhdessä:

#kannanottoja #keskusteluja #verkostoja #tapaamisia #yleisötilaisuuksia #projekteja #kursseja #myyjäisiä #juhlia #hyvinvointipajoja #lastenpajoja #etnistäruokaa #seminaareja #vuodenmaahanmuuttajanvalinta

NAFISA
AMAn asiantuntija

Maahanmuuton ja kotoutumisen tutkija, kehittäjä, toimija ja tekijä.

KHAN
vara-puheenjohtaja

Kokoaa yhteen etenkin miehiä AMAn toimintaan.

INTISAR
puheenjohtaja

Johtaa AMAn toiminnan suuntaa ja aktivoi etenkin naisia hyvinvoinnin lisäämiseen.

KAIKKI yhdessä

AMAn jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä yhdessä. Tavoitteena on hyvän tekeminen ja uuden oppiminen.

Tule mukaan!

Opi tuntemaan Rovaniemellä asuvia ja opi lisää suomen kieltä.

Soita puheenjohtaja Intisarille (suomi, englanti, arabia), varapuheenjohtaja Khanille (suomi, englanti, urdu) tai muille listassa oleville, niin saat lisätietoja, miten AMA toimii ja miten voit itse tulla mukaan. 

Soita tai lähetä sähköpostia. Tai ole yhteydessä Facebookin kautta.

Yhteistyötä ja verkostoja

#kotoutumisentukena #LapinETNO #Rovaniemi #Moniheli #SIRIUS #Kansalaisfoorumi #Sie&MieKeskusosuuskunta

AMA vaikuttaa

AMAn tehtävä on tuoda esiin maahanmuuttajan ääntä. Se onnistuu kirjoittamalla, puhumalla ja olemalla läsnä.

Yhdistystoimijoiden ääni kuuluviin koko Suomessa

Vuonna 2021 AMA liittyi mukaan Työ-ja elinkeinominissteriön #kotutumisentukena verkostoon. Nämä nettisivut on toteutettu TEM myöntämällä pienten yhdistysten tukemisen erityisavustuksella.

Lappilaisten maahanmuuttajien puolesta

AMAlla on edustaja Lapin ETNOn valtuuskunnassa. Tavoitteemme on edistää maahanmuuttajien itsensä organisoimaa toimintaa.

Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupunki tukee vuosittain taloudellisesti AMAn toimintaa. Vuosiavustus 2021 oli 1500€.

Lue, mitä toimintaa on ollut vv.2014-2021:

SIE&MIE KESKUS OSUUSKUNTA

AMAn työpajojen ohjaajien palkkiot hoidetaan ostopalveluna Sie&Mie Keskus osuuskunnan kautta. Osuuskunnan kautta toimivat myös nämä AMAn verkkosivut.
Sie&Mie Keskus osuuskunta
#siemiekeskus


MONIHELI

AMA on maahanmuuttajajärjestöjen yhteiseen kattojärjestön, Monihelin, jäsen. Edistämme mm. maahanmuuttajien tietoisuuden lisäämistä äänestysoikeudesta.
Moniheli ry
#moniheli
KANSALAISFOORUMI

AMAn työryhmät, kokoukset, neuvottelut ovat oppimisen paikkoja. Niistä koostuu vuosittain 3-4 opintoryhmää ja kursseja. Tätä oppimista tukee Kansalaisfoorumi.
Kansalaisfoorumi
#kansalaisfoorumi


SIRIUS VERKOSTO

AMA on eurooppalaisen Sirius- verkoston jäsen. Verkosto yhdistää lasten ja nuorten kotoutumista ja oman kielen opetuksestsa kiinnostuneita tahoja. Mukana on 27 eri EU- maata.
EducationmigrationSirius
#sirius